Groep 1-2 B

 

Dit schooljaar werken in groep 1/2B juf Martha en juf Nicole. Juf Martha is een zeer creatieve juf die haar start in het onderwijs heeft gemaakt als vakleerkracht handvaardigheid en tekenen. Zij is gespecialiseerd in het onderwijs dat specifiek tegemoet komt aan de behoefte van jongens. Juf Nicole is jonge kind specialist en heeft een opleiding Master SEN Gedrag gevolgd. Samen vormen Martha en Mirjam een dynamisch duo, waar het altijd bruist in de groep. Er wordt elke dag vol passie en plezier spel ingezet als middel om de jongste kinderen van De Klinker elke dag te laten groeien. 

In de groepen 1 en 2 werken wij volgens ´Basisontwikkeling´. Hierbij gaan wij ervan uit dat betrokkenheid van kinderen bij de activiteiten een voorwaarde is om tot leren te komen. Wij gaan er vanuit dat kinderen nieuwsgierig zijn en willen leren. Wij sluiten bij kinderen aan door zinvolle en betekenisvolle situaties en activiteiten te creëren waardoor zij zich breed kunnen ontwikkelen. Doordat wij werken met thema’s en   hoeken inrichten, staan alle activiteiten in relatie met elkaar tijdens het spelen en werken.

De volgende stap in de ontwikkeling (zone van de naaste ontwikkeling genoemd) van het kind is voor de leerkracht aangrijpingspunt voor deze activiteiten.

Doordat spelen, spelend leren en leren tijdens wisselende werkvormen geleidelijk in elkaar overlopen, ontstaat er een gestructureerde opbouw van alle leerstofgebieden. Spel- en leeractiviteiten zijn van meet af aan met elkaar verbonden, maar de accenten verschuiven in de loop van de tijd. Zo gaat de overgang naar lezen, schrijven en rekenen in groep 2 en 3 heel geleidelijk.

Tijdens het speel-werkuur kunnen de leerlingen aan de hand van het planbord zien met welke activiteiten ze aan de slag kunnen gaan. De leerlingen werken zelfstandig en in groepjes aan de verschillende activiteiten. De leerkracht kan hierdoor in kleine groepen (b.v. de kleine kring) uitleg en instructie geven. 

Er zijn geen items beschikbaar.
GA NAAR HET GROEPSBLOG

Uit het fotoboek

SFYRKERH4N
AZCW4XNFCE
Q5FJUK9OFH
1D180509DF
S059QDGBOG
1YE1LLNXGB
VL01D336R8
1AA9897112

Bekijk alle albums

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT