Groep 5


In groep 5 werkt juf Jessy op maandag t/m vrijdag. Zij is een zeer enthousiaste en energieke juf die met haar nieuwe inzichten rechtstreeks van de Pabo veel nieuwse onderwijstechnieken aandraagt op De Klinker. Een gedreven juf met veel liefde voor de kinderen en het vak. Het leren en de volgende stap voor hen in het leerproces maakt zij voor de kinderen goed zichtbaar en het plezier in leren stimuleert zij dagelijks.  

Het onderwijs in de groepen 3 t/m 8 kenmerkt zich door een meer klassikale, programmagerichte aanpak. Deze groepen bestaan uit leerlingen van ongeveer gelijke leeftijd. De lessen worden gegeven volgens het directe instructiemodel. Dat betekent een korte instructie voor alle leerlingen, daarna gaan leerlingen zelfstandig aan de slag en maakt de leerkracht tijd om aan de instructietafel leerlingen die verdere hulp en/of aandacht nodig hebben deze te geven. Sommige leerlingen kunnen al sneller dan anderen aan het werk omdat zij heel weinig instructie nodig hebben. Tegelijkertijd leren wij leerlingen verantwoordelijk te zijn voor de uitvoering van hun eigen taak, zij leren van elkaar, zijn probleemoplossend bezig, werken zo nodig samen en evalueren de kwaliteit van het werken met elkaar en met de leerkracht. Het zelfstandig werken wordt als werkvorm in de school gehanteerd. 

Er zijn geen items beschikbaar.
GA NAAR HET GROEPSBLOG

Uit het fotoboek

Bekijk alle albums

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT