Schooltijden


Wij hebben op De Klinker een continurooster:

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
8:30 -14:15 uur

Woensdag:
8.30 - 12:15 uur.

De deur gaat ’s morgens om 8.20 uur open.


Ziekmeldingen

Als uw zoon of dochter ziek is, verwachten wij dat u tussen 8.00 en 8.20 uur naar school belt op nummer 0181 - 637370. Ook kunt u via de Parro-app een absentie doorgeven aan de leerkracht.
Wanneer een kind zonder bericht afwezig is, nemen wij telefonisch contact met u op.


Voor-en naschoolse opvang

De voor- en naschoolse opvang wordt verzorgd door Partou. Meer weten? Kijk op de website: www.partou.nl. 
Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT