thomas more Hogeschool (PABO)

 

Elk schooljaar zijn in bijna alle groepen stagiaires van de Pabo te vinden. Wij worden opgeleid door onze teamleden om zelfstandig en vakbekwaam aan de slag te kunnen in de lespraktijk. Thomas More Hogeschool en de katholieke basisschoolbesturen brengen actuele kennis en expertise samen om leraren op te leiden. Samen willen wij ervoor zorgen dat alle leerlingen de beste leraren krijgen: leraren die het verschil maken, leraren die het geloof hebben in ieder kind en dit nooit opgeven, leraren die kinderen kunnen ‘lezen’ en willen horen wat ze te zeggen hebben, leraren die samenwerken en samen leren met andere leraren om onderwijs te maken waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen tot levenskunstenaars.

Zie voor meer informatie: https://www.thomasmorehs.nl/


klein maar dapper

Sinds 2018 is er een locatie van KlEIN MAAR DAPPER gevestigd in ons pand.

KLEIN MAAR DAPPER is een kinderopvang voor kinderen van 2-4 jaar, gecombineerd met peuteronderwijs. Bij KLEIN MAAR DAPPER geniet u van het voordeel dat uw kind de gehele dag op een educatieve manier wordt opgevangen. 

Bij KLEIN MAAR DAPPER geniet u van het voordeel dat uw kind de gehele dag op een educatieve manier wordt opgevangen.

Zij richten zich voornamelijk op de taalontwikkeling van de peuter. Door maatwerk te bieden verwachten zij een basis te leggen die een prettige doorstroom naar het basisonderwijs mogelijk maakt. Hierbij staat een goed pedagogisch klimaat en plezier in leren voorop.

http://kleinmaardapper-spijkenisse.nl/

 

CJG


De Klinker werkt onder andere samen met het CJG Nissewaard (Centrum voor Jeugd en Gezin).

Sinds begin 2015 is er veel veranderd in de jeugdhulp. De gemeente kreeg er veel taken bij en om deze goed uit te voeren, is samenwerking het sleutelwoord. Daarom is de netwerkorganisatie CJG Nissewaard gevormd. Hierin bundelen verschillende partijen de krachten. Van jeugdartsen en -verpleegkundigen tot schoolmaatschappelijk werkers en gezinscoaches. 

Eén aanspreekpunt

De netwerkorganisatie CJG Nissewaard helpt kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar, en hun ouders. Zij vinden het versterken van de eigen kracht van ouders belangrijk. Met preventie en lichte ondersteuning proberen we zwaardere jeugdhulp te voorkomen. Het CJG is het eerste aanspreekpunt. Je kunt bij hen terecht met vragen over borstvoeding en dwarse pubers, maar ook wanneer het vastloopt in uw gezin. Zij kijken of zij de vraag zelf kunnen oppakken of dat er expertise van een netwerkpartner nodig is.

In de buurt

Met drie locaties in Spijkenisse, één in Zuidland en één in Heenvliet, is er altijd een Centrum voor Jeugd en Gezin in de buurt. Dat is wel zo prettig: je loopt gemakkelijk even binnen en bespreekt je vragen met een vertrouwd persoon. In de gemeente Nissewaard zijn vier jeugdondersteuningsteams (JOT). Ook daar werken zij met één aanspreekpunt per gezin.
Tijdens een gesprek op school een SOT (School ondersteuningsteam) kan een medewerker van het JOT aansluiten om ouders en school te ondersteunen in de zorg voor het kind.

Klik hier voor meer informatie over het CJG: CJG Nissewaard

Bron: http://cjgnissewaard.nl/over-ons/

Samenwerkingsverband Kindkracht

Kindkracht is het samenwerkingsverband voor de regio Voorne-Putten Rozenburg. De scholen die samen Kindkracht vormen zijn gelegen in de gemeenten Nissewaard, Brielle, Hellevoetsluis, Rozenburg en Westvoorne. Elke basisschool is aangesloten bij een samenwerkingsverband om passend onderwijs voor alle kinderen te kunnen realiseren.

Voor Kindkracht is er een belangrijk uitgangspunt: Het belang van het kind staat voorop!
Ieder kind heeft recht op goed onderwijs en verdient de persoonlijke ondersteuning die hierbij nodig is. In alles wat we doen denken we aan het kind. Wat heeft hij of zij nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen?

Wij betrekken ouders en kinderen actief bij het ontwikkelingsproces. Op basis van vertrouwen werken we samen om kinderen van 4 tot 12 jaar zo goed mogelijk voor te bereiden op hun zelfstandige leven. We gaan net zo lang op zoek als nodig is om het kind de juiste aandacht, uitdagingen en ondersteuning te geven. Met als doel dat het kind met plezier naar school gaat en zich binnen zijn of haar vermogen maximaal kan ontwikkelen.

Passend Onderwijs biedt kansen om het voor kinderen, ouders en leerkrachten beter en gemakkelijker te maken. Ingewikkelde procedures zijn niet langer nodig en de extra ondersteuning die een kind nodig heeft, wordt door de school zelf georganiseerd.

Wie zijn we?

Wij zijn een samenwerkingsverband voor Primair Onderwijs in de regio Voorne Putten Rozenburg. De 61 scholen in deze regio, zowel regulier als speciaal (basis)onderwijs, werken samen om de juiste ondersteuning voor ieder kind te kunnen organiseren. Met elkaar vormen alle medewerkers op de scholen, de medewerkers op het kantoor en de schoolbesturen het samenwerkingsverband.

Wat doen we?

Wij helpen scholen om het beste uit het kind te halen. Zo voorzien we de scholen van geschikte middelen, het juiste advies, specifieke kennis en zorg in de vorm van ambulante begeleiding. Onze Kindkracht Specialisten zijn deskundigen die de leerkracht, ouders en het kind ondersteunen om te zorgen dat het goed gaat op school. Wij stimuleren de samenwerking tussen de verschillende scholen, zodat leerkrachten gebruik kunnen maken van elkaars expertise. Op basis van vertrouwen werken we samen met het bestuur en de scholen aan een optimale ontwikkeling van ieder kind. Waarbij het belang van het kind altijd voorop staat!

Klik hier om naar de website van het samenwerkingsverband Kindkracht te gaan: SWV Kindkracht

Bron: www.swvkindkracht.nl

Muziekvereniging Togido

Wij werken samen met muziekvereniging Togido om te zorgen voor een muzikale impuls op school. Zij verzorgen een muzikale bijdrage tijdens allerlei fesitiviteiten gedurende het schooljaar.

Neem ook eens een kijkje op de website van TogidoLog in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT