Groep 1/2C


In groep 1/2C werken juf Anneke en juf Kelly elke dag aan de ontwikkeling van de onze allerjongste leerlingen. Deze lieve juffen werken thematisch en bieden de onderwijsdoelen aan middels spelend leren. Juf Anneke is een zeer ervaren leerkracht die de kinderen altijd op liefdevolle en zorgzame wijze begeleidt. Juf Kelly in een leerkracht in opleiding die op bevlogen wijze zorgvuldig werkt aan haar eigen ontwikkeling als professional in het onderwijs en de ontwikkeling van de kinderen.  

In de groepen 1 en 2 werken wij volgens ´Basisontwikkeling´. Hierbij gaan wij ervan uit dat betrokkenheid van kinderen bij de activiteiten een voorwaarde is om tot leren te komen. Wij gaan er vanuit dat kinderen nieuwsgierig zijn en willen leren. Wij sluiten bij kinderen aan door zinvolle en betekenisvolle situaties en activiteiten te creëren waardoor zij zich breed kunnen ontwikkelen. Doordat wij werken met thema’s en   hoeken inrichten, staan alle activiteiten in relatie met elkaar tijdens het spelen en werken.

De volgende stap in de ontwikkeling (zone van de naaste ontwikkeling genoemd) van het kind is voor de leerkracht aangrijpingspunt voor deze activiteiten.

Doordat spelen, spelend leren en leren tijdens wisselende werkvormen geleidelijk in elkaar overlopen, ontstaat er een gestructureerde opbouw van alle leerstofgebieden. Spel- en leeractiviteiten zijn van meet af aan met elkaar verbonden, maar de accenten verschuiven in de loop van de tijd. Zo gaat de overgang naar lezen, schrijven en rekenen in groep 2 en 3 heel geleidelijk.

Tijdens het speel-werkuur kunnen de leerlingen aan de hand van het planbord zien met welke activiteiten ze aan de slag kunnen gaan. De leerlingen werken zelfstandig en in groepjes aan de verschillende activiteiten. De leerkracht kan hierdoor in kleine groepen (b.v. de kleine kring) uitleg en instructie geven. 

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT