Documentatie

Hier vindt u diverse documenten met informatie over onze school.

Schoolgids

Veel van de informatie die op deze website terug te vinden is, kunt u nog eens rustig nalezen in onze schoolgids.
Klik op de link:17LU De Klinker Schoolgids 2223 def.pdf om de schoolgids te openen.kalender

In onze schoolkalender kunt u alle belangrijke data vinden van alle reeds geplande activiteiten, festiviteiten, projecten, vakanties, etc.
De kalender krijgt iedere gezin aan het begin van het schooljaar mee naar huis.
 

SCHOOLPLAN

Het schoolplan is een beleidsdocument waarin de strategische visie en de beleidskeuzen op hoofdlijnen zijn vastgelegd. Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundige beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.
Het schoolplan ligt ter inzage zijn de directie.
De kern van onze verbeterplannen delen wij elke jaar met alle ouders/verzorgers van De Klinker. Tijdens de jaarlijkse 'Stem van de ouder'-sessie heeft u ook inspraak in ons meerjarenbeleidsplan
. Wij vernemen graag uw mening over onze huidige kwaliteiten en actuele verbeterpunten om elke dag een beetje beter te worden.
Een digitale link om het schoolplan in te zien, kunt u altijd opvragen bij de directie via klinker@rvko.nl.Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT