Ouderraad

Binnen onze school is een actieve ouderraad. Zij organiseren veel extra activiteiten op school. Jaarlijks worden commissies samengesteld waarin zowel ouders als leerkrachten zitten. In iedere commissie is minimaal één ouderraadslid vertegenwoordigd. Voor de verschillende commissies zijn draaiboeken samengesteld zodat ieder weet wat er van hem of haar gevraagd wordt.
De OR kiest uit haar midden een voorzitter, secretaris en penningmeester.
Voor een goede samenstelling is het van belang dat uit alle groepen ouders vertegenwoordigd zijn.
De OR vergadert zes keer per schooljaar. De vergaderingen worden verder bijgewoond door twee teamleden en iemand uit de directie.
Jaarlijks kunnen er nieuwe ouders in de OR gekozen worden. U kunt zich hiervoor aanmelden. Zodra de nieuwe samenstelling van de OR bekend is, wordt deze in het Klinkertje vermeld.
Alle commissies kunnen extra ouderhulp goed gebruiken. Uw hulp hiervoor is dus ook van harte welkom.
U kunt denken aan hulp bij individueel lezen, crea- middagen, Sinterklaas, Kerstmis, carnaval, Pasen, sportdagen, excursies, schoolreisje.

De meeste extra activiteiten die plaatsvinden worden betaald door de Ouderraad. Iedere ouder betaald jaarlijks een ouderbijdrage. Deze bijdrage is vrijwillig.
Wij benadrukken wel dat zonder deze bijdrage het niet mogelijk is om extra activiteiten te organiseren.
Dit schooljaar bedraagt de ouderbijdrage € 50,00. Het is ook
mogelijk om in termijnen te betalen.

Bij aanvang van het schooljaar ontvangt u een brief van de OR met de wijze waarop u kunt betalen.
Nieuwe leerlingen betalen € 2,50 per maand, vanaf het moment dat zij op school zijn. Zij betalen minder omdat zij niet mee gaan op schoolreis.
U kunt het schoolgeld overmaken op rekeningnummer: NL18INGB0654084955   t.n.v. OR katholieke basisschool De Klinker o.v.v. de naam en groep van uw kind(eren).
Mocht er onverhoopt een probleem zijn met de betaling dan vragen wij u contact op te nemen met de directie van de school.
In het begin van het schooljaar worden de ouders uitgenodigd voor de Algemene Leden Vergadering (ALV). Tijdens deze vergadering wordt u onder andere op de hoogte gebracht van wat er het afgelopen jaar met de ouderbijdrage is betaald en wordt de begroting van het nieuwe jaar ter goedkeuring voorgelegd. Verder kan het voorkomen dat er d.m.v. stemmen besluiten genomen worden. In de ALV kunnen nieuwe bestuursleden worden gekozen en/of geïntroduceerd.

Onze ouderraad bestaat per schooljaar 2018-2019 uit:

Sandra de Klerk (voorzitter)

Gentiana van Bodegom (penningmeester)

Nicole Klok (moeder van Lars)

Nanouska Wezeman (moeder van Shai‘ira)

Winnie Nuts (moeder van Stefano & Deshawn)

Kelly de Koning (moeder van Isabelle & Christelle)

Janine Leijtens (moeder van Christian, Joelle & Rachel)

Sharon Westbroek (moeder van Shelleyann)

Cindy Douw van der Krap (moeder van Rosaly, Cheyvano & Djoshua)

Eldina Grabovickic (moeder van Lanna en Lea)

Patricia van der Sterren (moeder van Joey)

Kim Hazekamp- van Gelderen (moeder van Lily)


Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work