Ouderraad

Binnen onze school is een actieve ouderraad. Zij organiseren veel extra activiteiten op school. Jaarlijks worden commissies samengesteld waarin zowel ouders als leerkrachten zitten. In iedere commissie is minimaal één ouderraadslid vertegenwoordigd. Voor de verschillende commissies zijn draaiboeken samengesteld zodat ieder weet wat er van hem of haar gevraagd wordt.
De OR kiest uit haar midden een voorzitter, secretaris en penningmeester.
Voor een goede samenstelling is het van belang dat uit alle groepen ouders vertegenwoordigd zijn.
De OR vergadert 3 keer per schooljaar. De vergaderingen worden verder bijgewoond door 1 teamleden en iemand uit de directie.
Jaarlijks kunnen er nieuwe ouders in de OR gekozen worden. U kunt zich hiervoor aanmelden. 
Alle commissies kunnen extra ouderhulp goed gebruiken. Uw hulp hiervoor is dus ook van harte welkom.
U kunt denken aan hulp bij individueel lezen, crea- middagen, Sinterklaas, Kerstmis, carnaval, Pasen, sportdagen, excursies, schoolreisje.

De meeste extra activiteiten die plaatsvinden worden betaald door de Ouderraad. Iedere ouder betaald jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage is vrijwillig en wij zullen nooit kinderen uitsluiten van activiteiten. De opbrengst van de ouderbijdrage bepaalt welke activiteiten kunnen plaatsvinden voor alle kinderen.
Dit schooljaar bedraagt de ouderbijdrage € 50,00. Het is ook
mogelijk om in termijnen te betalen.

Nieuwe leerlingen die instromen gedurende het schooljaar betalen € 2,50 per maand, vanaf het moment dat zij op school zijn. Zij betalen minder, omdat zij niet mee zijn gegaan op de schoolreis, die aan het begin van het schooljaar plaatsvindt.
Via WIS Collect worden de betalingsverzoeken naar de ouders verstuurd. U ontvangt van ons een link, zodat u via iDeal kunt betalen. 
Mocht er onverhoopt een probleem zijn met de betaling dan vragen wij u contact op te nemen met de directie van de school. 

In het begin van het schooljaar worden de ouders uitgenodigd voor de Algemene Leden Vergadering (ALV). Tijdens deze vergadering wordt u onder andere op de hoogte gebracht van wat er het afgelopen jaar met de ouderbijdrage is betaald en wordt de begroting van het nieuwe jaar ter goedkeuring voorgelegd. Verder kan het voorkomen dat er d.m.v. stemmen besluiten genomen worden. In de ALV kunnen nieuwe bestuursleden worden gekozen en/of geïntroduceerd.Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT