De Klinker

Via deze website willen wij u een beeld geven van het onderwijs op De Klinker. Wij vertellen iets over de achtergrond van de school, onze manier van werken, de manier waarop wij met de kinderen omgaan, bijzondere activiteiten, de rol van ouders, leerkrachten en bestuur. In alles klinkt ons motto door:

Samen leren met plezier op school

 

Samen leren: leerlingen met al hun verschillen; collegae met hun professionaliteit en eigen specifieke vaardigheden; ouders die hun steentje bijdragen. Een goede samenwerking tussen team, kinderen en ouders, waarbij respect voorop staat.

Met plezier: kinderen voelen zich gewaardeerd, zijn gemotiveerd om te leren en voelen zich veilig bij leerkrachten en groepsgenootjes.

Op school: een plek waar evenwichtige aandacht is voor zowel de verstandelijke, creatieve als sociaal-emotionele vorming van kinderen.
De Klinker is een RVKO-school. Wij maken onderdeel uit van de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs. Meer informatie over ons schoolbestuur vindt u op www.rvko.nlBekijk u ook een het filmfragment 'Wij zijn de RVKO!'

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT