Schoolbestuur RVKO

De Klinker maakt onderdeel uit van de RVKO, de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs. De RVKO is een vereniging die al 140 jaar scholen voor Katholiek Onderwijs in Rotterdam en de buitengemeenten bestuurt en beheert. Onder het bestuur van de vereniging ressorteren 66 schoollocaties voor primair onderwijs, waar ruim 20.000 kinderen en 1.900 personeelsleden een groot deel van hun dagen doorbrengen. 


Een groot bestuur, één van de grootste van Nederland, dat de zorg en verantwoordelijkheid voor alle betrokkenen bij de scholen buitengewoon serieus neemt.

De diversiteit is groot, de scholen werken vanuit de missie van de vereniging.

KATHOLIEKE IDENTITEIT

Binnen de RVKO werken mensen met een grote diversiteit aan levensvisies. Een deel van hen leeft vanuit de christelijk-humanistische waarden van onze westerse cultuur, maar voelt zich niet verbonden met een kerkgenootschap of religie. Een ander deel voelt zich in zijn levensvisie in meerdere of mindere mate verbonden met de rooms-katholieke kerkgemeenschap. Een deel heeft een niet-christelijke achtergrond, of beschouwt zichzelf als agnost of atheist. Binnen het verband van de RVKO is het daarom noodzakelijk om aan te geven hoe de organisatie 'katholieke identiteit' ziet in deze tijd en in deze multiculturele samenleving. Dit is vastgelegd in onze beleidsnotitie Katholieke identiteit.


Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT