Groep 3Dit schooljaar werkt in groep 3a juf Mavis/Evelien en in groep 3b juf Marijke en juf Kim. Zij zijn een enthousiaste en gedreven juffen met zeer veel ervaring in alle groepen van de basisschool. Elke dag gaan zij vol passie aan de slag met de kinderen in groep om hen stap een stap verder te helpen in het lees- rekenleerproces. Met hun kennis verrijken  zij ook de andere teamleden van De Klinker door samen lessen voor te bereiden en te evalueren. Juf Mavis is onze schoolopleider en coördineert zij alle stageplaatsen op De Klinker, verder begeleidt zij studenten en organiseert zij intervisie bijeenkomsten. Juf Marijke is ook verbonden aan de PABO Thomas More en legt stagebezoeken af bij studenten op andere scholen.

Op maandag werkt juf Evelien in groep 3. Zij is naast het werk in groep 3 ook muziekcoördinator, cultuurcoördinator en 'event planner'. Samen met de ouderraad en het team draagt zij zorg voor de organisatie van alle culturele activiteiten en festiviteiten op De Klinker. Juf Evelien is een juf die in alle rust en met veel liefde voor het vak en de kinderen, zich dagelijks inzet voor de kinderen die aan haar zorg zijn toevertrouwd.

Het onderwijs in de groepen 3 t/m 8 kenmerkt zich door een meer klassikale, programmagerichte aanpak. Deze groepen bestaan uit leerlingen van ongeveer gelijke leeftijd. De lessen worden gegeven volgens het directe instructiemodel. Dat betekent een korte instructie voor alle leerlingen, daarna gaan leerlingen zelfstandig aan de slag en maakt de leerkracht tijd om aan de instructietafel leerlingen die verdere hulp en/of aandacht nodig hebben deze te geven. Sommige leerlingen kunnen al sneller dan anderen aan het werk omdat zij heel weinig instructie nodig hebben. Tegelijkertijd leren wij leerlingen verantwoordelijk te zijn voor de uitvoering van hun eigen taak, zij leren van elkaar, zijn probleemoplossend bezig, werken zo nodig samen en evalueren de kwaliteit van het werken met elkaar en met de leerkracht. Het zelfstandig werken wordt als werkvorm in de school gehanteerd. 

Er zijn geen items beschikbaar.
GA NAAR HET GROEPSBLOG

Uit het fotoboek

Bekijk alle albums

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT