Groep 3Dit schooljaar werkt in groep 3 juf Mavis. Zij is een enthousiaste en gedreven juf met zeer veel ervaring in alle groepen van de basisschool. Elke dag gaat zij vol passie aan de slag met de kinderen in groep om hen stap een stap verder te helpen in het lees- rekenleerproces. Zij is ook reken- en taalspecialist. Met haar kennis verrijkt zij ook de andere teamleven van De Klinker door samen lessen voor te bereiden en te evalueren.

Het onderwijs in de groepen 3 t/m 8 kenmerkt zich door een meer klassikale, programmagerichte aanpak. Deze groepen bestaan uit leerlingen van ongeveer gelijke leeftijd. De lessen worden gegeven volgens het directe instructiemodel. Dat betekent een korte instructie voor alle leerlingen, daarna gaan leerlingen zelfstandig aan de slag en maakt de leerkracht tijd om aan de instructietafel leerlingen die verdere hulp en/of aandacht nodig hebben deze te geven. Sommige leerlingen kunnen al sneller dan anderen aan het werk omdat zij heel weinig instructie nodig hebben. Tegelijkertijd leren wij leerlingen verantwoordelijk te zijn voor de uitvoering van hun eigen taak, zij leren van elkaar, zijn probleemoplossend bezig, werken zo nodig samen en evalueren de kwaliteit van het werken met elkaar en met de leerkracht. Het zelfstandig werken wordt als werkvorm in de school gehanteerd. 

Er zijn geen items beschikbaar.
GA NAAR HET GROEPSBLOG

Uit het fotoboek

Bekijk alle albums

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work