Groep 7Dit schooljaar werken in groep 7 juf Mirella en juf Linda . Juf Mirella geeft haar onderwijs aan de kinderen op zeer liefdevolle wijze vorm. Een zeer betrokken juf die oog heeft voor alle kinderen. Met veel ervaring en gebruik makend van de nieuwste technieken, middelen en werkwijze weet zij alle kinderen elke dag te laten groeien. Zij is specialist op het gebied van Topondernemers (methodiek voor wereldoriëntatie). Juf Linda heeft naast naar lerarenopleiding ook de  opleiding tot vakdocent bewegingsonderwijs afgerond. Zij past het bewegend leren ook toe tijdens haar lesaanbod in de klas. Hierdoor weet zij de kinderen steeds te boeien en betrokken te houden bij de lessen. In alle rust en met veel liefde en structuur zorgt zij ervoor dat alle kinderen hun potentieel bereiken. 

Het onderwijs in de groepen 3 t/m 8 kenmerkt zich door een meer klassikale, programmagerichte aanpak. Deze groepen bestaan uit leerlingen van ongeveer gelijke leeftijd. De lessen worden gegeven volgens het directe instructiemodel. Dat betekent een korte instructie voor alle leerlingen, daarna gaan leerlingen zelfstandig aan de slag en maakt de leerkracht tijd om aan de instructietafel leerlingen die verdere hulp en/of aandacht nodig hebben deze te geven. Sommige leerlingen kunnen al sneller dan anderen aan het werk omdat zij heel weinig instructie nodig hebben. Tegelijkertijd leren wij leerlingen verantwoordelijk te zijn voor de uitvoering van hun eigen taak, zij leren van elkaar, zijn probleemoplossend bezig, werken zo nodig samen en evalueren de kwaliteit van het werken met elkaar en met de leerkracht. Het zelfstandig werken wordt als werkvorm in de school gehanteerd. 

Er zijn geen items beschikbaar.
GA NAAR HET GROEPSBLOG

Uit het fotoboek

Bekijk alle albums

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT