De muziekimpuls gaat van start op De Klinker!

Het verbeterthema 'Muziek' op De Klinker is van start gegaan! In de zomervakantie hebben de leerkrachten al een eerste studiedag gehad over modern en interactief muziekonderwijs. Martijn Hamerslag gaf vrijdag 1 september om 15.00 uur het startsein voor Impuls Muziekregeling bij ons op school. De Klinker is de eerste school in Nissewaard die van deze regeling gebruik maakt. Niet alleen de kinderen krijgen structureel muziekles, ook de leerkrachten worden getraind. Deze middag volgden alle klassen korte muziekworkshops. Voor de uitvoering van het plan zijn wij een structurele samenwerking aangegaan met Centrum voor de Kunsten Spijkenisse voor drie jaar. Met de subsidieregeling ‘Impuls muziekonderwijs’ van het Fonds voor Cultuurparticipatie kunnen scholen investeren in meer en beter muziekonderwijs op de basisschool. ‘Impuls muziekonderwijs’ richt zich op basisscholen die concreet stappen willen zetten in het verbeteren van het muziekonderwijs. Het plan (de subsidieaanvraag) is op maat gemaakt door onze cultuurcoördinator Yvette Timmermans om duurzaam, meer en beter muziekonderwijs te realiseren op De Klinker. Wij zullen zodoende op De Klinker de komende 3 jaar gaan werken aan: -Deskundigheidsbevordering van de leerkrachten, -het verzorgen van structureel muziekonderwijs in alle leerjaren en -het vormen van verbindingen tussen binnenschoolse en buitenschoolse muziekeducatie. Het gewenste resultaat is dat alle kinderen op de basisschool regelmatig een betekenisvol aantal uren muziekonderwijs krijgen en hier plezier aan beleven, verzorgd door gekwalificeerde mensen die voor de klas staan. Uitgangspunt is daarbij de SLO leerlijn muziek (onderdeel van het leergebied kunstzinnige oriëntatie), waarbij een verbinding tussen het binnenschoolse en buitenschoolse muziekaanbod bestaat.

Media
  • Foto Roel van Deursen Muziekonderwijs kbs de Klinkert - Spijkenisse 2017-09-01 1.JPG
  • Foto Roel van Deursen Muziekonderwijs kbs de Klinkert - Spijkenisse 2017-09-01 2.JPG
  • Foto Roel van Deursen Muziekonderwijs kbs de Klinkert - Spijkenisse 2017-09-01 3.JPG
  • Foto Roel van Deursen Muziekonderwijs kbs de Klinkert - Spijkenisse 2017-09-01 5.JPG
  • Foto Roel van Deursen Muziekonderwijs kbs de Klinkert - Spijkenisse 2017-09-01 6.JPG
  • Foto Roel van Deursen Muziekonderwijs kbs de Klinkert - Spijkenisse 2017-09-01 7.JPG
  • Foto Roel van Deursen Muziekonderwijs kbs de Klinkert - Spijkenisse 2017-09-01 8.JPG
  • Foto Roel van Deursen Muziekonderwijs kbs de Klinkert - Spijkenisse 2017-09-01 9.JPG
  • muziek.jpg
Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT