Inspectiebezoek: De Klinker is GOED!

Op maandag 13 januari heeft de onderwijsinspectie De Klinker bezocht voor een kwaliteitsonderzoek. De hoofdconclusie en eindoordeel van de inspecteurs op basis van het nieuwe inspectiekader is: GOED. Dit is de hoogste waardering die een basisschool kan ontvangen tijdens een onderzoek. 
Wij zijn ontzettend trots dat onze inzet en toewijding voor ons vak de afgelopen jaren, is gezien én erkend door de inspectie. Op De Klinker werken leerkrachten met lef en liefde elke dag aan de groei en het geluk van de kinderen. Dit heeft geresulteerd in een prachtig inspectierapport dat bewijst dat wij ons werk goed en met passie doen voor de kinderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd.

Onderdelen die door inspectie als zeer goed zijn beoordeeld :

Aanbod: Ons aanbod is breder dan voorgeschreven in de kerndoelen voor het basisonderwijs. Wij willen de kinderen graag breed ontwikkelen, talenten ontdekken en passend onderwijs bieden. 

Zicht op ontwikkeling: Wij monitoren de groei van ieder kind zeer nauwkeurig en vergroten het eigenaarschap van het kind bij zijn leerproces. Wij werken met de principes van 'Leren zichtbaar maken' van Professor Hattie uit Nieuw- Zeeland. Hij inspireert ons om leerlijnen, onderwijsdoelen en groei zichtbaar te maken voor de kinderen en het team om het leerproces te stimuleren. 

Samenwerking: De Klinker werkt intensief samen met ouders/verzorgers, de gemeente, zorginstellingen, Centrum voor de Kunsten en het samenwerkingsverband Kindkracht om voor de kinderen het onderwijs passend, betekenisvol en rijk te maken. 

Toetsing en afsluiting: De Klinker zorgt voor een structureel en cyclisch proces van toetsing en analyse. Wij zorgen voor continue verbetering van onze kwaliteitszorg en werken handelingsgericht. 

Pedagogisch klimaat: Op De Klinker is het pedagogisch klimaat zeer goed. Wij werken met De Vreedzame School en peilen dagelijks het welzijn van de kinderen. Wij hebben een goed schoolveiligheidsplan en werken proactief om pesten tegen te gaan. Door middel van leerlingverbeterborden, de 'Stem van leerling'-sessies, de leerlingenraad en leerlingmediatoren vergroten wij dagelijks het eigenaarschap en de veiligheidsbeleving van de kinderen. 

Sociale en maatschappelijke competenties: Wij vergroten structureel het democratisch besef, de sociale vaardigheden, empathie en samenwerkingsvaardigheden en het burgerschap van de kinderen door middel van groepsvergaderingen, bordsessies, mediawijsheidlessen, leerlingarena’s en coöperatieve werkvormen.

Kwaliteitszorg: Onze verbetercultuur zorgt voor een cyclisch proces van continue verbetering van de onderwijskwaliteit. Wij analyseren structureel alle meetbare en merkbare data om de groei en geluk van de kinderen te vergroten en het onderwijs passend te maken voor elk kind.

Kwaliteitscultuur: Wij zijn een professionele lerende organisatie die gericht is op verbeteren, betrokken is bij veranderingen, ambitieus is en een ieder de wil heeft om te leren.

Verantwoording en dialoog: De Klinker is open over de groei en voortgang van de schoolontwikkeling en de behaalde resultaten. Tijdens ‘Stem van de ouder’-sessies stellen wij prioriteiten op voor ons jaarplan mét onze ouders/verzorgers. Via de Klasbord-applicatie worden ouders/verzorgers en externen op de hoogte gehouden van de voortgang.

Ons inspectierapport zal worden opgenomen in het rapport van ons schoolbestuur; de RVKO. Dit zal eind dit schooljaar worden gepubliceerd en te vinden zijn op: https://www.zoekscholen.onderwijsinspectie.nl/

Nieuwsgierig geworden naar De Klinker en op zoek naar een school voor uw zoon/dochter?! Maak gerust een afspraak voor een rondleiding. Dit kan via het contactformulier hier op de website of bel naar 0181-637370. 

Media
  • inspectie goed
Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT